Posty

Dziś w liturgii...

Obraz
  Dziś w liturgii obchodzimy  wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa .  Korneliusz został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 251. Zwalczał schizmę Nowacjana. Popierał go biskup Kartaginy, Cyprian. Cesarz Gallus skazał Korneliusza na wygnanie do Civitavecchii, gdzie zmarł w roku 253. Cyprian urodził się w Kartaginie około roku 210 w rodzinie pogańskiej. Po nawróceniu na chrześcijaństwo został kapłanem i biskupem Kartaginy. Okazał się znakomitym pasterzem i obrońcą wiary. Został ścięty 14 września 258 roku w czasie prześladowania Waleriana. Za wstawiennictwem świętych męczenników prośmy Pana o odwagę w wyznawaniu naszej wiary. Módlmy się: Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętych Korneliusza i Cypriana, gorliwych pasterzy i nieugiętych męczenników, † przez ich wstawiennictwo umocnij naszą wiarę i odwagę, * abyśmy wytrwale dążyli do jedności Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Święt

Dziś w liturgii...

Obraz
  Dziś w liturgii obchodzimy  wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Matki Bolesnej . Maryja trwała w zjednoczeniu ze swoim Synem aż do krzyża, pod którym stanęła zgodnie z Bożym zamiarem. Głęboko współcierpiała ze swoim Synem i złączyła się macierzyńskim sercem z Jego Ofiarą. Najświętsza Dziewica, ofiarując Jezusa w świątyni i współcierpiąc ze swoim Synem umierającym na krzyżu, w szczególny sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i żarliwą miłość, aby odnowić nadprzyrodzone życie dusz ludzkich. Dlatego stała się naszą Matką w porządku łaski. Prośmy Matkę Bolesną, aby wspomagała nas w tym co trudne, ciężkie i z czym sobie być może nie radzimy. Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, † daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa * i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Matko

Dziś w liturgii...

Obraz
 Dziś w liturgii przeżywamy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego .  Krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. W Jerozolimie od V wieku oddawano cześć krzyżowi w dniu następującym po rocznicy poświęcenia kościoła Zmartwychwstania, to jest 14 września. Z tego zwyczaju powstało osobne święto, które rozpowszechniło się w całym Kościele. Dzisiejsze święto przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako symbolu chrześcijaństwa i uświadamia, że nie możemy go traktować jedynie jako elementu dekoracji naszego mieszkania, miejsca pracy czy jednego z wielu elementów naszego codziennego stroju. Prośmy więc Pana, abyśmy każdego dnia doceniali wartość krzyża, który jest znakiem naszej wiary i znakiem tego, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Módlmy się: Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, † spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, * mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezu

Dziś w liturgii...

Obraz
  Dziś w liturgii obchodzimy wspomnienie obowiązkowe św. Jana Chryzostoma , biskupa i doktora Kościoła. Jan urodził się w Antiochii około roku 349. Otrzymał staranne wykształcenie i poświęcił się życiu monastycznemu. Zasłynął jako złotousty kaznodzieja, stąd jego przydomek Chryzostom. Wybrany biskupem Konstantynopola okazał się gorliwym pasterzem. Ściągnął na siebie nienawiść dworu cesarskiego i został skazany na wygnanie, gdzie zmarł 14 września 407 roku. Powierzmy Panu nasze dzisiejsze intencje wstawiennictwu św. Jana Chryzostoma: Módlmy się: Boże, mocy ufających Tobie, Ty sprawiłeś, że święty Jan Chryzostom wsławił się wymową i męstwem w znoszeniu prześladowań, oświeć nas jego nauką i umocnij przykładem nieugiętej cierpliwości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Święty Janie Chryzostomie - módl się za nami Matko Boża Pocieszenia - módl się za nami Źródło: brewiarz.pl

Imieniny księdza Grzegorza

Obraz
  Dzisiaj podczas Mszy Świętej o godzinie 10:45 modliliśmy się w intencji księdza Grzegorza z okazji jego imienin. Nie zabrakło na tej Mszy uroczystej asysty naszej Służby Liturgicznej jak również życzeń i podziękowań. Tradycyjnie ksiądz Grzegorz po zakończonej Eucharystii poczęstował parafian pysznymi domowymi ciastami. Jeszcze raz z okazji imienin księdza Grzegorza życzymy mu wszystkiego co najlepsze, niech Pan Bóg obdarza go nieustannie swoim błogosławieństwem, a Matka Najświętsza wraz ze św. Grzegorzem oręduję za nim przed Bożym Tronem i wyprasza mu wszystko to, czego najbardziej księdzu Grzesiowi potrzeba. Święty Grzegorzu Wielki - módl się za nami! Matko Boża Pocieszenia - módl się za nami! Poniżej przesyłamy kilka zdjęć z dzisiejszej asysty 😀

Dziś w liturgii...

Obraz
Dziś w liturgii przeżywamy XXIV niedzielę zwykłą . Dzisiejsze słowo Boże wlewa w nasze serca nadzieję. Często oddalamy się od Boga i ranimy Go naszymi grzechami. Bóg jednak chce nam przebaczyć. Izraelici, Naród Wybrany, który wyprowadził z niewoli sprzeniewierzył się Jemu. Bóg zaniechał zła, które chciał zesłać na lud przez wzgląd na prośbę Mojżesza. Bóg chce przebaczyć także nam. On jest Bogiem miłości i cieszy się z każdego z nas, który mimo, że być może się pogubił na drogach życia wraca do Niego. Prośmy więc Pana, aby przebaczył nam to co złe i oddalił to od nas, abyśmy każdego dnia mogli coraz bardziej i coraz lepiej zbliżać się do Niego. SŁOWO BOŻE NA DZIŚ: PIERWSZE CZYTANIE Bóg przebacza grzesznemu ludowi Wj 32, 7-11. 13-14 Czytanie z Księgi Wyjścia Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon,

A po zbiórce chodzili na... piłkę

Obraz
  Służba Liturgiczna to nie tylko grupa ludzi, która służy przy ołtarzu. Służba Liturgiczna to wspólnota, w której możemy odkrywać oraz pielęgnować nasze pasje, a także miło spędzić czas. Starym, dobrym pomysłem na spędzenie wspólnego czasu po zbiórce jest czas na relaks na hali pobliskiej Szkoły Podstawowej oraz możliwość gry w piłkę nożną. Kto wie? Może w naszej służbie liturgicznej mamy kolejnego Lewandowskiego? Czas pokaże 😁 Matko Boża Pocieszenia - módl się za nami!

Posługa ceroferariuszy czyli ministrantów światła

Obraz
  Tematem dzisiejszej zbiórki była posługa ceroferariuszy czyli ministrantów światła. Ceroferariusze pełnią w liturgii posługę światła, niosąc podczas obrzędów świece w świecznikach lub zgodnie z lokalną tradycją - pochodnie. Swoją funkcję sprawują podczas Eucharystii, liturgii godzin oraz różnych procesji.  Znaczenie światła w liturgii posiada szerokie znaczenie. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności (1J 1, 5b). Znak światła bardzo czytelnie wskazuje na Bożą obecność. Jest on mocno zakorzeniony w Piśmie Świętym. Bóg Najwyższy prowadził swój lud wybrany przez pustynię poprzez znak ognia, który wskazywał drogę w nocy. Ministrant światła pomaga sobie i wszystkim innym wiernym dostrzec tą prawdę o Bożej obecności. Panie Jezu w Tobie nie ma żadnej ciemności, prowadź nas w swoim świetle po drogach naszego życia. Po przyswojeniu teorii nasza służba ćwiczyła w grupach posługę światła. Módlmy się za naszą Służbę Liturgiczną, a także o nowe powołania do niej. Matko Boża Pociesze

Kurs kandydatów na ministrantów

Obraz
  Tradycyjnie, na początku września rozpoczęliśmy kurs kandydatów do posługi ministrantów w naszej parafii. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godzinie 17:00 w kościele . Gorąco zachęcamy chłopców do włączenia się w naszą wspólnotę. Podczas dzisiejszego spotkania omówiliśmy podstawowe kwestie takie jak czym jest Służba Liturgiczna, kim jest ministrant, a także omówiliśmy pozostałe funkcje w naszej wspólnocie. Módlmy się w intencji kandydatów na ministrantów, a także o nowe powołania do Służby Liturgicznej, aby nigdy nie brakło nam tych, którzy pomagają nam zagłębić się w tajemnice Eucharystii. Matko Boża Pocieszenia - módl się za nami!

Dziś w liturgii...

Obraz
  Dzisiaj 8 września w liturgii obchodzimy  Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny . Historia tego święta sięga już V wieku. Właśnie wtedy w Jerozolimie zaczęto obchodzić uroczystość poświęcenia bazyliki w miejscu, gdzie narodziła się Matka Boża. W Bizancjum i w Rzymie święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny było znane już w VII wieku i wkrótce stało się jednym z głównych świąt maryjnych. Narodzenie Maryi staje się zapowiedzią Narodzenia Jezusa. Dzisiejsze święto przypomina nam, że Maryja była zwykłym człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę, nie była do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że "będą Ją chwalić wszystkie pokolenia". Prośmy Matkę Najświętszą, aby nieustannie wstawiała się za nami do Boga i ochraniała nas płaszc